Kabaré jelentése, története

  Egy új műfaj:a kabaré
   
  Amint azt Friedrich Hollaender, a weimari köztársaság egyik legkiválóbb dalszerzője is megjegyzi: „a kabaré műfaja a színház, a show-varieté és a közéleti politikum iránti mértéktelen szenvedélyből fogant”. Ez az új műfaj ilyenformán egyszerre több apával is rendelkezett, ám anyja kétségkívül a modern nagyváros, a metropolisz volt.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Kabaré jeletése
   
  A kabaré – sajátos szórakoztató színház. Franciaországból ered. A lényege egy olyan színházi produkció, amelyet általában kis színháztermekben, kávéházakban, akár kocsmákban adnak – elő szatirikus, humoros, szórakoztató prózai és verses-dalos elemekből lazán összefűzve. A kabaré francia szó: cabaret, kocsma, csapszék jelentéssel, és eredetileg egy hidegtál, az „hors d'oeuvre” felszolgálását is jelentette.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  A PESTI KABARÉ
   
  Feld Zsigmond, a Városligeti Színkör igazgatója, aki favázas arénáját 1879 óta bérelte és német nyelvű színielőadásokat tartott benne, 1889. június 16-án bejelentette, hogy e naptól fogva színházát a magyar közönség szolgálatába állítja, más szóval „megmagyarosítja”. Ez a városligeti műintézet volt a német színészek utolsó állandó játszóhelye Pesten, a Gyapjú utcai Német Színház mellett, amely ugyanebben az évben, december 20-án leégett. Feld Zsigmondot a város fejlődése, a közelgő ezredéves évfordulóhoz kapcsolódó nagyszabású, városligeti helyszínen készülő kiállítás előmunkálatai, és nem utolsósorban a magyar ajkú lakosság növekvő számaránya győzte meg a változások elkerülhetetlenségéről.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Magyar irodalmi kabaré megteremtője
   
  Hetvenöt éve, 1938. május 5-én halt meg Nagy Endre újságíró, író, konferanszié, kabaréigazgató, a magyar irodalmi kabaré megteremtője. 1877. február 5-én született az ugocsai Nagyszőlősön (ma Vinohragyiv, Ukrajna). Nagyváradon szerzett jogi diplomát, de soha nem praktizált, sőt doktori címét sem viselte, inkább újságíró lett a Szabadság című lapnál. Albérletét Ady Endrével osztotta meg, ekkor kötött életre szóló barátságot a költővel, írni is az ő biztatására kezdett, de regényei nem keltettek feltűnést. Nagy Endre a századfordulón Budapestre költözött, ahol a Magyar Szó, majd a Pesti Napló munkatársa lett, miközben paródiákat és dalszövegeket írt. Már első próbálkozásai komoly sikert arattak a Tarka Színpadon, 1907-ben pedig konferansziéként debütált a Bonbonniere kabaréban.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  A Pesti kabaré
   
  A Magyar színháztörténet előző kötete a kabaré hazai meghonosodását egyértelműen a fővárosi színházak „magyarosításával”, azaz magyar nyelvűvé válásával köti össze, s csupán azt nem emeli ki kellő hangsúllyal, hogy a pesti magyar nyelvű kabaré kialakulásáról van szó. A hivatkozás, hogy a magyar nyelv szürke és nem elég rugalmas a német nyelvű orfeumok, zengerájok, varieték, mulatók műsoraihoz képest, semmiképpen sem indokolja, hogy a bécsi, a berlini vagy a párizsi Chat Noir műsorával vessük össze. Megemlítendő azonban, hogy a századforduló egész Európában a művészeti élet közös szembefordulását eredményezte a naturalizmus túlzásaival, továbbá egy új stílus kialakulását, amelyet a franciák art nouveau-nak, a németek Jugendstilnek, a monarchia területén pedig szecessziónak neveztek. E művészeti stílus a radikális polgárság igényeiből született, s jelentősen gazdagította az irodalmat, a zenét, a színházat, az építészetet, a festészetet, az iparművészetet és a tipográfiát.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  A legendás párizsi kabaré
   
  Párizsi kabaré története kezdődött 1852-ben, amikor Bonaparte Napóleon (unokaöccse a híres hadvezér és első elnöke a Francia Köztársaság), szeretnének hozni annak érdekében, hogy a főváros utcáin betiltották az énekes énekelni a dalokat a nyilvános helyeken.Az első kávézó-színház, amely csak kezdett kibontakozni, amikor az ország menedékévé vált nyugtalan zenészek.Ma párizsi kabaré - mint a kávé Bécsbe hidak Prágába csatornák Velencébe.A leghíresebb - a Moulin Rouge, a Lido és a Crazy Horse.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Az angol kabaré
   
  A legelső angol kabarét, a Cabaret Theatre Clubot Freda Strindberg nyitotta meg Londonban, 1912-ben. Korunk külföldön legismertebb kabaréfigurái: a Monty Python, Benny Hill, Mr. Bean (Rowan Atkinson) voltak.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyelvizsga - Gálvölgyi MC Patika - Sas kabaré Köcsög csávó - Sas kabaré
336
Untitled Document